Vybrali sme

Rozhoduje sa o budúcnosti slovenského lyžovania

BRATISLAVA (28. apríla 2021) – Zväz slovenského lyžovania (ZSL) pokračuje v procese prijatia do Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Medzníkom bude piatkové valné zhromaždenie Slovenského športového a olympijského výboru (SOŠV). Ak plénum vyjadrí podporu snahe ZSL stať sa členom FIS, bude mať ZSL osud vo svojich rukách. Rozhodnutie už predtým podporilo vedenie SOŠV a jeho výkonný výbor.   […]

Archív článkov

Miniprojekt “Zdravá noha dieťaťa – základ zdravého vývoja”

  ZSL v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom spustil miniprojekt “Zdravá noha dieťaťa – základ zdravého vývoja”, ktorým vykonáva základnú diagnostiku chodidiel detí-športovcov vo veku od 6 do 14 rokov s cieľom poskytnúť informáciu trénerom a rodičom o aktuálnom stave vývoja chodidiel týchto športovcov. Túto diagnostiku vykonáme v spolupráci so špecialistom na fyziológiu chodidiel športovca, […]